ÁSZF

 

Kérjük, hogy Szolgáltatásaink igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el ezen dokumentumunkat. Amennyiben nem ért egyet a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt Általános Szerződési Feltételeinkkel (továbbiakban: ÁSZF), kérjük ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

A jelen ÁSZF a Web200 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.mitegyek.hu, www.mitegyek.com  weboldalakon, valamint a mitegyek mobil applikáción keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A mitegyek weboldalainak és applikációjának használata a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását jelenti. Erre külön pontban is felhívjuk a figyelmet – az ÁSZF elfogadását a felhasználónak kifejezetten meg kell erősítenie.

 

 

A Szolgáltató közérdekű adatai: 

Név: WEB200 Internet Média KFT.
Cégjegyzékszám: 14 09 309632
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Adószám: 14924943-2-14
Számláikat vezető bank: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámlaszám: 11600006 - 00000000 – 42954466
Nemzetközi Bankszámlaszám (IBAN): HU75116000060000000037678423
Postai címe: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
E-mail: hello@mitegyek.hu
Adatvédelmi tisztviselő: nincs

 

A Szolgáltató a tulajdonosa és egyben üzemeltetője a Platformnak.

 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak ismertetése

 • Platform:
  A Szolgáltató által üzemeltetett mitegyek.hu és mitegyek.com online rendelés-közvetítő weboldalak (továbbiakban: Weboldal), valamint a mitegyek mobilapplikáció (továbbiakban: Applikáció), valamint az ezeket kiszolgáló szerveroldali alkalmazások együttesen, amely a Partnerek által forgalmazott Termékek listáját tartalmazza és amelyen keresztül a Felhasználó leadhatja a Rendeléseit.
 • Platform felhasználó:
  A Felhasználó, mint természetes személy, valamint a regisztrált Partnert együtt jelenti.
 • Felhasználó:
  A mitegyek.hu, mitegyek.com, valamint a mitegyek applikációt használó természetes személy, aki a platformon keresztül rendelést adhat le a kiválasztott étterem kínálatára vonatkozóan.
 • Partner:
  Regisztrált étterem, egyéni vállalkozó, vagy olyan gazdasági szervezet, amely partnerségi megállapodást kötött a Szolgáltatóval és termékeit a Szolgáltató Platformján keresztül szerepelteti. A magyar jogszabályok értelmében a szerződött Partner minden esetben kereskedőnek minősül. Regisztrált fiókján keresztül kezelheti a Felhasználók által leadott rendeléseket.
 • Termék:
  A Felhasználó által a Platformon keresztül leadott Rendelés útján a Partnertől megvásárolható étel, ital, élelmiszeripari termékek.
 • Kereskedelmi egység:
  A Partner legkisebb önálló gazdasági egysége, ahonnan a Termékek kiszállítása, vagy ahol a termékek Felhasználó által történő átvétele történik.
 • Szerződés:
  A Szolgáltató és a Partner között az ÁSZF és a Partner által megadott adatok alapján, a regisztráció útján létrejött szerződés.
 • Fiók:
  A Felhasználó és a Partner által a Platformon történő regisztráció során létrehozott fiók, melynek felhasználásával a Felhasználó egyszerűen azonosíthatja magát a jövőbeni rendelés leadásakor. A Partner pedig a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja kereskedelmi egységéről és annak ajánlatáról, kezelheti a Felhasználó által leadott rendeléseket.
 • Rendelés:
  A Felhasználónak a Platformon kiválasztott Termék megvásárlására irányuló igénye, amelyet a Szolgáltató közvetít a Partner felé a Szolgáltató és a Partner között létrejött szerződés alapján.

 

2.  A mitegyek szolgáltatásainak ismertetése

2.1. A mitegyek Platform olyan felület, ahol a Szolgáltató a Partnerek termékkínálatát összegyűjtve egy helyen teszi elérhetővé a Felhasználók számára azon célból, hogy a Felhasználók a termékekről tájékoztatást kapjanak, valamint online megrendelhessék azokat a Partner futárszolgálatának igénybevételével, vagy annak Kereskedelmi egységében személyesen átvehessék, helyben elfogyaszthassák. A Szolgáltató célja, hogy a Felhasználók számára a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé és láthatóvá a Partnerek termékeit, valamint növelje a Partnerek forgalmát.

2.2. A Szolgáltató a Partnertől független önállóan, online közvetítői tevékenységet folytat, amelynek keretében a Partnerek megbízásából a Felhasználók rendeléseit fogadja a Platformon keresztül, majd feldolgozza és továbbítja azokat a Partnerek számára.

2.3. A Platformon található kínálat és tartalom a szolgáltatási körből adódóan hétről-hétre folyamatosan változhat. A Platformon megjelenő Termék információk, mint például leírás, elérhetőség, ár a Partnertől származik, melyek aktualitásáért és minőségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

2.4. A Platformon megjelenő kiszállítási időt a Szolgáltató a Partnertől kapott tájékoztatás alapján jogosult feltüntetni. A tényleges kiszállítási időre egyéb külső, a Szolgáltatótól és a Partnertől egyaránt független, előre nem látható tényezők is hathatnak.

2.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Platformon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztathassa, illetve a Platform üzemeltetését felfüggessze, vagy véglegesen megszüntesse.

2.6. A Partner szabadon határozhatja meg a Termékek választékát és árazását a Platformon. A Partner továbbá bizonyos korlátozásokat (például mennyiségi) vezethet be a Felhasználó Rendelésére vonatkozóan. A Partner felelőssége a Termékek elérhetőségének korlátozottságáról történő tájékoztatás. A Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben egy termék átmenetileg nem elérhető arról a Partner a Rendelés visszaigazolását követően tájékoztatást nyújt és a Felhasználóval egyeztetve az érintett termék nélkül is teljesítheti Rendelését. A Rendelés időpontjában nem elérhető termékre/termékekre vonatkozó díj nem kerül felszámításra a Felhasználó részére.

 

3.  Weboldal használata és regisztrációs folyamat ismertetése

3.1. A Platformon nem szükséges regisztrálni ahhoz, hogy a Felhasználó Rendelést adhasson le. A Platform közvetítői tevékenységéből adódóan nem jogosult szolgáltatási díjat és/vagy egyéb díjakat felszámítani a Felhasználók felé a Platformon leadott Rendelésekhez kapcsolódóan. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy Felhasználói fiókot regisztrál, úgy azt megteheti mind a weboldalon, mind pedig a mobilapplikáción keresztül. A regisztrációhoz a Felhasználó személyes adatainak megadása szükségesek (e-mail cím, név, telefonszám). A Felhasználó kizárólag a saját személyes adataival regisztrálhat a Platformon, azaz a más nevében történő regisztráció tilos és jogszabályba ütköző.

3.2. A Felhasználó az első rendelése leadásakor hozhat létre fiókot, amennyiben annak lehetőségét opcionálisan kéri a „Szeretnék regisztrálni” sor kiválasztásával. A rendelés elküldése ezesetben a rendelés visszaigazolásán kívül, egy mitegyek Platform regisztráció megerősítése e-mail is kiküldésre kerül a Felhasználó részére. A megerősítő e-mailben található URL/linkre kattintva véglegesíthető a Fiók regisztrációja a belépéshez szükséges jelszó létrehozásával.

3.3. A Platformon kizárólag regisztrált Partnerek Termék ajánlatai jelenhetnek meg.
A Partner a Platformra a fejlécben található „Étterem regisztráció” űrlap kitöltésével regisztrálhat, ahol köteles megadni a kereskedelmi egységre vonatkozó és a valóságnak megfelelő adatait. A regisztrációkor megadandó adatok az alábbiak; Étterem neve, Település, Irányítószám, Cím, a regisztrációt végző/kapcsolattartó személy adatai (név, telefonszám, e-mail cím). A regisztráció ezt követően bekerül a Szolgáltató rendszerébe, melyet a Szolgáltató részéről adategyeztetés követ. Az Adategyeztetés alatt a Szolgáltató megbizonyosodik a leendő Partner valós regisztrációs igényéről és ellenőrzésre kerülnek a regisztrációs igény beküldésekor megadott adatok. Az adategyeztetést követően a Szolgáltató 1 hetes időbélyeggel ellátott bejelentkezési URL-t/linket biztosít a Partner számára, mellyel használatba veheti regisztrációs fiókját. A Partner a létrehozott Fiókban tudja feltölteni saját Termék kínálatát, valamint annak tartalmát, leírását, díjszabását.

3.4. A Felhasználó és a Partner a weboldal felső sávjában (fejlécben) található „Bejelentkezés” gombra kattintva E-mail címe és jelszavának megadásával léphet be. A bejelentkezés során a Platform, a Felhasználó vagy Partner által beírt e-mail címét a rendszer ellenőrzi, hogy az e-mail címhez tartozik-e már korábban létrehozott Fiók, ezt követően a Platform. Amennyiben a Szolgáltató rendszerében a megadott e-mail cím már megtalálható, úgy a Platform kéri a jelszó megadását, vagy elfelejtett jelszó esetén annak újbóli igénylését.

3.5. A sikeres regisztrációhoz a Platform Felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Az adott mezők bepipálásával a Platform Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, elfogadja és azokat maradéktalanul betartja, valamint annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. A sikeres regisztráció az „Elküldés” gomb kiválasztásával történik meg.

3.7. A regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Platform Felhasználó felel. Az elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való továbbításából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Platform Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Fiókjához illetéktelen személyek hozzáférést szereztek.

3.8. A Platformot bárki jogosult használni, aki betöltötte a 18. életévét, valamint elfogadta a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatónk arra vonatkozó részét.

3.9. A Platform Felhasználó köteles betartani minden jogszabályt, előírást és kötelezettséget a Platform használata és a Szolgáltatások igénybevétele során.

3.10. A Rendelésben foglalt Termékek díját, valamint a szállítási és csomagolási díjat a Felhasználó, a Partner számára közvetlenül fizeti meg. A Felhasználó az adott Rendelés leadásával elfogadja a Partner által feltüntetett Termékekre vonatkozó díjakat, valamint az erre irányuló fizetési kötelezettséget.

 

4. Online rendelés folyamata és teljesítése

4.1. Rendelés leadása a Platformon keresztül lehetséges. A Szolgáltató Rendelést, csak akkor fogad el a Felhasználótól, ha a Felhasználó a Rendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja, vagy regisztrált Felhasználóként a rendelés leadását megelőzően bejelentkezett a Platformra.

4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes Partnerek a Szolgáltató és a Partner közötti megállapodás alapján kiemelt helyen szerepelhetnek (éttermi lista első pozíciói, új étterem megjelenítése a láblécben), egyebekben a Partnerek sorrendjét a Szolgáltató jogosult meghatározni. A Szolgáltató kínálatában található Partnerek listáját a Platform kezdőoldalán, valamint annak fejlécében az „Éttermek” menüpont alatt érheti el a Felhasználó. A főoldalon megjelenő Partnerek helyszínhez kötötten jelennek meg, attól függően, hogy a Felhasználó a fejlécben milyen várost választott ki, vagy hozzájárult-e a Google helymeghatározó szolgáltatásához.

4.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, a Platformon megadott adatok helytelenségéből, elírásából adódó hibákért. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

4.4. A rendelés leadásának előfeltétele a település kiválasztása, melyet a Platform fejlécében található „Település” választóban választhat ki, vagy használhatja a Helymeghatározás lehetőséget. Utóbbi esetén a Felhasználónak az által használt webes böngészőben egy felugró ablakban engedélyezni kell a Google helymeghatározási szolgáltatásait, amely során a Felhasználó aktuális pozícióija automatikusan betöltődik. A Szolgáltató a Google helymeghatározási szolgáltatásainak megfelelő működésével, a helymeghatározás pontatlanságával kapcsolatos károkért semmiféle felelősséget nem vállal. Regisztrált fiók esetén a Platform a kiszállítási cím választásánál az utoljára használt, mentett kiszállítási címet ajánlja fel elsődlegesen. Amennyiben a Felhasználó másik címre szeretné kérni rendelésének teljesítését, arra lehetőséget biztosít a Platform.

4.5. A Rendelés összegző oldalon a kiszállítási cím nem módosítható olyan címre, melyre az adott Partner nem vállal szállítást.

4.6. A Felhasználó az adatai megadását követően, vagy regisztrált felhasználóként belépve a rendelés leadásakor tudja kiválasztani a Rendelés átvételének módját „Kiszállítás futárral” vagy az „Személyes átvétel” opciók közül, hogy a kiszállítási címére a Partner a futár által a terméket kiszállítsa (továbbiakban: Kiszállítás futárral), vagy saját maga veszi át a terméket a Partner kereskedelmi egyégében (továbbiakban: Személyes átvétel).

4.7. A Partnerek Platformon való megjelenésének sorrendjét az alábbi szempontok befolyásolják:

 • fizetett kiemelés
 • új partner státusz

4.8. Felhasználó bármelyik listában szereplő Partnert választhatja. A Partnerek Platformon történő elérhetősége (nyitva tartása) Partnerenként változhat. Az adott Partnerhez feltüntetett nyitvatartási idő tájékoztató jellegű, a Partnerek és a Szolgáltató fenntartják a Partnerek elérhetőségének változtatásának jogát. A Partner Platformon történő elérhetősége eltérhet az adott egység nem online értékesítési csatornáin (Kereskedelmi Egységében folytatott kiskereskedelmi tevékenysége során), a Partner saját online értékesítési csatornáin, vagy más rendelés közvetítő oldalon alkalmazott nyitvatartási idejétől. Amennyiben egy adott Partner zárva tart, vagy átmenetileg nem elérhető, úgy a Partner egysége a listában ebben az esetben is megjelenik, Felhasználó azonban az ilyen egység felé rendelést nem adhat le. A zárva tartó, vagy átmenetileg nem elérhető Egységek „Zárva” címkével jelennek meg a Platformon.

4.9. A Platformon szereplő árak bruttó díjak, melyek forintban vannak meghatározva. A Partner adatlapjára kattintva elérhetők a Partner nyitvatartási információi, a Partner címe és térképes elhelyezkedése, valamint az Étterem adatlapja. Kedvezményes ár esetén a Platformon megjelenik az eredeti ár, a kedvezményes ár, valamint a kedvezmény mértéke is.

4.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Partner meghatározhatja a minimális rendelési értéket, amely nem lehet magasabb, mint ötezer forint. A minimális rendelési érték Partnerenként eltérhet. A minimális rendelési értékbe a kiszállítási díj nem számít bele, így csak a Termékek összértékét kell figyelembe venni. Kedvezményes ár esetén a kedvezmény mértéke a minimális rendelési értékbe nem számít bele.

4.11. A Rendelés összeállítását követően a „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva a Felhasználót a Platform automatikusan átirányítja az adatok ellenőrzésének célját szolgáló Rendelést összegző oldalra. A Felhasználó itt ellenőrzi és véglegesíti a Rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (kiszállítási cím, átvétel, személyes adatok, telefonszám, továbbá megjegyzést tehet a vendéglátó egység számára), valamint kiválasztja a fizetés módját, illetve jelezheti ÁFA-s számla igényét.

4.12. Az ÁFA-s számlához megadott adatok helyességéért a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó nem megfelelően adja meg, vagy hibás adatokat rögzít, abban az esetben Szolgáltatónak utólag, a rendelés leadását követően nem áll módjában a hibás adatokat kijavítani, a módosítást a Felhasználó köteles jelezni a kereskedelmi egység felé.

4.13. A Rendelés tartalma abban az esetben is megmarad, ha a Felhasználó a Rendelést nem véglegesíti, hanem folytatja a böngészést a Platformon. Weboldalon a kosár tartalma akkor törlődik, ha a Felhasználó a korábban a Kosárba helyezett terméket törli a Kosárból. A Fiókból történő kijelentkezés minden Platformon a kosár törlését vonja maga után.

4.14. A Rendelés összegző oldalon, Applikációban a Fizetés oldalon a „Rendelés véglegesítése” gomb lenyomásával a Felhasználó leadja a Rendelést. A Rendelés leadását követően a Szolgáltató a Platform segítségével automatikusan eljuttatja a Rendelés adatait a Partnerhez.

4.15. A Közvetített Szerződés akkor jön létre, amikor az elektronikus visszaigazolás megérkezik a Szolgáltatóhoz. A Partner a közötte és a Felhasználó között létrejövő szerződés tartalmát a Platformon közzétett ÁSZF-ből bármikor megismerheti. Ha a Partner saját általános szerződési feltételeket vagy szerződésmintát bocsát a Szolgáltató részére, akkor azt a Szolgáltató elérhetővé teszi a Felhasználó részére a Platformon. Ilyen esetben a Partner és a Felhasználó közötti szerződés tartalmát kizárólag a Partner saját általános szerződési feltételei, vagy szerződésmintája nyújtja. A Szolgáltató mint közvetítő jogosult a Partner nevében az általa közvetített szerződés e pont szerint történő megkötésére. A szerződés elektronikusan és automatizált módon jön létre a Partner és a Felhasználó között.

4.16. A Felhasználó a Rendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az annak mellékleteiben meghatározottakat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.17. A Szolgáltató a Rendelés leadása és a Közvetített Szerződés létrejötte után e-mailben visszaigazolja a Rendelés adatait és megadja a Felhasználónak a Partner elérhetőségeit (Partner egységének neve, Partner egységének címe, E-mail cím és telefonszáma). A visszaigazoló e-mail a megrendelő adatain felül tartalmazza az adott rendelés azonosítóját (erre hivatkozhat a Felhasználó adatmódosítás, vagy a rendelés státuszával kapcsolatban), a megrendelt tételeket, a Kereskedelmi egység adatait, a szállítás és fizetés módját, valamint a megrendelt tételek bruttó végösszegét.

4.18. A Rendelés állapotáról a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére (Rendelés elolvasva, Rendelés Teljesült, Rendelés visszamondva).

4.19. A Termékekről a Partner állítja ki a nyugtát, illetve a Felhasználó kérésére a számlát amennyiben számlaigényét jelezte a Platformon leadott rendelés során. 

 

5. Online rendelés-közvetítési szolgáltatás

5.1. Rendelést kizárólag olyan Termékre lehet leadni, amelynek megjelenését a Platformon a Partner kifejezetten kérte, feltűntette azt. A Szolgáltató a Rendelést a Platform segítségével, automatikusan jelzi a Partner számára.

5.2. A Felhasználó által leadott Rendelést a Partner visszaigazolja a Szolgáltató Platformján keresztül. A Felhasználó és a Partner közötti közvetített szerződés ezen ÁSZF 4.15. pontja szerint akkor jön létre, amikor a Rendelés visszaigazolása beérkezik a Szolgáltatóhoz.

5.3. A Felhasználó a Platformon előrendelést is leadhat. Előrendelni csak azon Termékeket lehet, melyeket a Partner megjelenített a Szolgáltató Platformján. Az előrendelést a Partner minden esetben visszaigazolja a Szolgáltató Platformján keresztül, így a Felhasználó is értesítést kap annak elfogadásáról. Az így leadott rendelések a kért kiszállítási vagy személyes átvételi időpontban kerülnek csak teljesítésre, melyről a Felhasználó elektronikus úton tájékoztatásra kerül. Az előrendelés lehetősége a Partner döntése szerint kikapcsolható.

5.4. A Platform minden esetben a beérkezett rendelést rögzít és arról automatikusan elektronikus értesítést küld a Felhasználó számára. A Partner köteles a Rendelés fogadását követő 5 percen belül visszajelezni a rendelést a Rendelő részére a Szolgáltató Platformján keresztül. A rendeléskor helytelenül megadott e-mail címről értesítjük Partnerüket, hogy mielőbb fel tudja venni a kapcsolatot a Felhasználóval. A Partner köteles az előre meghatározott kiszállítási feltételeket teljesíteni és azonnal tájékoztatni a Szolgáltatót, valamint a Felhasználót, ha a kiszállítási feltételeket nem képes teljesíteni (pl. a Platformon feltüntetett kiszállítási időt túllépi). A Partner a Szolgáltató felé történő tájékoztatást a Szolgáltató által feltüntetett e-mail címen és telefonszámán keresztül is megteheti.

5.5. Szolgáltató részéről feltételezésre kerül, hogy a Partner biztosítani tudja a megfelelő kapacitással és szakértelemmel rendelkező személyzetet, valamint a megrendelt ételeket a mindenkori egészségügyi és higiénés szabályozások betartása mellett, határidőben teljesíteni tudja a Felhasználók felé.

Amennyiben a Szolgáltató a Rendelés teljesítésének módjával kapcsolatban általános jellegű utasítást (pl. etikai és magatartási kódexet) ad át a Partner részére, a Partner köteles a Rendeléseket annak megfelelően teljesíteni. A Partner köteles a lehető legjobb állapotban és a Felhasználó számára legkényelmesebb módon kiszállítani a megrendelt Terméket/Termékeket. A kiszállítási díj teljes egészében a Partnert illeti meg.

5.6. Amennyiben a Felek az Egyedi Szerződési Feltételekben úgy állapodnak meg, a Felhasználó a Rendelés során választhatja azt is, hogy a kiszállítás helyett maga veszi át a Terméket a Partner Kereskedelmi Egységében (Elvitel). Elvitel során a Felhasználó a Partner felé a rendelési azonosító közlésével azonosíthatja magát.

5.7. A Partner köteles kiállítani és a Termékkel együtt átadni a Felhasználó részére, a Termék és a kiszállítás árát tartalmazó, a számviteli jogszabályoknak megfelelő tartalmú és formájú számlát vagy nyugtát. A Felhasználónak lehetősége van a Rendelés leadása során számlaigényét jelezni, ezesetben a Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokkal együtt továbbítja a Partner részére.

5.8. A Szolgáltató önálló döntési jogkörében jogosult a Partner Platformon feltüntetett kínálatának elemeit eltávolítani és módosítani, amennyiben úgy értesül, hogy azok valótlan adatokat tartalmaznak, jogszabályba ütközőnek, vagy amelyek a Szolgáltató, a Felhasználó vagy harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekeinek sérelmét vetik fel. A változtatásról a Szolgáltató köteles a Partnert tájékoztatni. A Szolgáltató a rendelési feltételeket nem módosíthatja, viszont valamely tétel jelen pont szerinti törlésével együtt a hozzá tartozó árat is eltávolíthatja.

5.9. A Szolgáltató és a Partner között létrejött megállapodás alapján, valamint a szolgáltatás elindítását követően a Partner köteles gondoskodni arról, hogy a Platformon megjelenő minden adat naprakész legyen. A Platformon keresztül vendéglátóipari helynek minősülő Kereskedelmi Egység (Étterem) esetén a Partner maga is változtathat a nyitvatartási időn, a terméklistán és az árakon. Jogosult új tételeket felvenni, heti menüt beállítani azzal, hogy a változtatások a Szolgáltató jóváhagyásával lépnek életbe. A Platformon keresztül rögzített beállításokat minden esetben a Partner kérelmének kell tekinteni. A Partner kizárólagos felelőssége, hogy rajta kívül más a Platformon keresztül ne végezhessen beállításokat. A beállítások érvénybe lépéséhez a Szolgáltató jóváhagyása szükséges, azonban a Szolgáltató egyes beállítások esetében ettől eltekinthet. Az elérhetetlenné vált Termékeket a Partner köteles haladéktalanul a Szolgáltató által biztosított, vagy a saját eszközön keresztül a Platformon a Felhasználó számára elérhetetlenné tenni vagy bejelenteni a Szolgáltatónak.

5.10. A Partnernek, kedvezmények beállítására, kiszállítási terület, kiszállítási díj, minimum rendelési érték beállítására, módosítására kizárólag a Szolgáltató e-mailes, telefonos megkeresése esetén van lehetősége.

5.11. Szolgáltató a Platformon kezdeményezett új Termék felvételére, meglévő terméklista módosítására vonatkozó beállításait, valamint a Platformon keresztül történő nyitva tartás módosítást - amennyiben a nyitva tartás módosításához jóváhagyás szükséges - hétköznap 24 órán belül, hétvégén indított módosítás esetén 48 órán belül hagyja jóvá. A Partner (az Étterem menüpont alatt szereplő, illetve a főoldal láblécében található) képének módosítását a Szolgáltató 3 munkanapon belül hagyja jóvá.

5.12. Szolgáltató, a Partner e-mailen, vagy telefonon keresztül kezdeményezett módosításait 3 munkanapon belül teljesíti, abban az esetben, ha a Szolgáltató a módosításhoz minden szükséges információt átadott és az információk egyértelműek és elégségesek a módosítások végrehajtásához. A Partner a rendszeresen változó terméklistát (pl. heti menüt) legalább 72 órával a tárgyhét előtt köteles a Platformra feltölteni, vagy elküldeni a Szolgáltató részére.

5.13. Az adatok frissítéséig (kivétel: kiszállítási terület bővítése) a Partner a Terméket a régi áron és feltételekkel köteles kiszállítani, vagy a Partner kérheti a Szolgáltatás ideiglenes szüneteltetését a Szolgáltatótól.

5.14. A Partner kizárólagosan felelős a Szolgáltatónak megküldött és a Platformon megjelent minden információ helyességéért és valódiságáért. A Partner felelős továbbá azért, hogy a jogszabályokban megjelölt minden szükséges információ feltüntetésre kerüljön, amelyhez a Szolgáltató minden szükséges segítséget megad.

5.15. Amennyiben a Partner az ÁSZF-ben foglaltak nem tesz eleget, úgy az egyedi megállapodásban szereplő díjszámítás mértékétől a következő naptári hónaptól a Szolgáltató eltérhet. 

 

6. Rendelés speciális esetei

6.1. A Felhasználó a Rendelés során választhatja azt is, hogy a kiszállítás helyett maga veszi át a Terméket a Partner Kereskedelmi egységében (Személyes átvétel). A Felhasználónak a Termék átvételéhez a visszaigazoló e-mailben megadott adatokkal – különösen a rendelés azonosítószámával - igazolnia kell magát és a Rendelést. A Felhasználónak Személyes átvétel esetén kiszállítási díjat nem kell fizetnie. Elvitel választása esetén az elkészített, összecsomagolt Termék átvételét a Partner a saját maga által meghatározott ideig köteles biztosítani, amennyiben Felhasználó nem jelenik meg legkésőbb addig az időpontig, amíg a Partner a termék elvitelének lehetőségét biztosítja, úgy a Partner minőségbiztosítási, vagy egyéb okokból a Rendelést törölheti (eláll a közvetített szerződéstől), mely a Felhasználó hibás teljesítésének minősül.

6.2. A Felhasználó a Platformon az adott hétre vonatkozóan előrendelést (továbbiakban Előrendelés) is leadhat. Az Előrendelés elérhetősége Partnerenként változhat. Az Előrendelés során az adott hétre a Partner által feltüntetett Termékek közül választhat. A választás lehetősége kiterjedhet az aktuális napra feltüntettet termékekre és/vagy későbbi napokra vonatkozó ajánlatokra is. A Felhasználó egy Rendelés során több napra vonatkozó ajánlatot is érvényesíthet, melyet a Szolgáltató egy Rendelésnek tekintve továbbít a Partner részére. Előrendelés esetén a Felhasználó a Rendelését visszavonni a Rendelés Partner általi, Szolgáltató részére megküldött visszaigazolásának időpontjáig tud. Az így leadott rendelések a kért kiszállítási vagy személyes átvételi időpontban kerülnek csak teljesítésre, melyről a Felhasználó elektronikus úton tájékoztatásra kerül. Az előrendelés lehetősége a Partner döntése szerint kikapcsolható.

 

7.  Rendelés törlése, visszamondása

7.1. A Felhasználót a Rendelés leadásától ajánlati kötöttség terheli. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Szolgáltató nem küld visszaigazoló e-mailt a Rendelésről a Rendelés leadása után számított 30 percen belül.

7.2. A Felhasználónak a Rendelés visszamondására is lehetősége van abban az esetben, ha a Rendelés befogadásáról szóló visszaigazolás még nem érkezett meg a Partnertől a Szolgáltatóhoz, de legfeljebb a Rendelés leadásától számított 10 percig. Amennyiben a Felhasználó a visszaigazolásnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezése és a 10 perc letelte előtt lemondja a Rendelést úgy a Partnernek a Rendelést illetően semmilyen kötelezettsége vagy teendője nincs.

7.3. A Felhasználó a Rendelésén módosítani csak addig jogosult, ameddig a Partner a Rendelést a Szolgáltató részére még nem igazolta vissza. A Rendelés kiegészítése nem lehetséges, így amennyiben a Felhasználó további Termékeket is meg kíván rendelni az adott Partnertől, akkor azt kizárólag új Rendelés leadásával teheti meg. Amennyiben a Partner visszaigazolta a Rendelést, és a Felhasználó kéri az eredeti Rendelést törlését, a Felhasználó nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól, a Rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles.

7.4. Szolgáltató jogosult arra, hogy törölje annak a Felhasználónak a Rendelését, akinél több, mint egy alkalommal fordul elő az, hogy rossz címre ad le Rendelést, vagy a kiszállítási címre leadott Rendelést nem veszi át, vagy Elvitel esetén a terméket nem veszi át. A Felhasználó Fiókja ezesetben nem kerül megszüntetésre, továbbra is jogosult marad a Platformot használni.

 

8.  Díjak, elszámolás számlázás

8.1. A Platformon közvetlenül nincs lehetősége a Felhasználónak fizetnie. A megrendelt termék/termékek és szolgáltatási díj ellenértékét kiszállításkor a Partner által biztosított futárnál, valamint Elvitel esetén a Partner kereskedelmi egységében személyesen tudja teljesíteni.

8.2. A Felhasználó a rendelés során a következő fizetési eszközök közül választhat, melyet a Platformon leadott rendelési adatok tartalmaznak és a kiválasztott fizetési megoldás a Partner felé továbbításra kerül: bankkártyás fizetés (Mastercard, Maestro, VISA), SZÉP kártyás fizetés, készpénzes fizetés. Az egyes elérhető fizetési módok Partnerenként eltérhetnek, Arról, hogy az adott Partner és Rendelés esetében milyen fizetési mód igénybevételére van lehetőség a Partner és a megrendelni kívánt Termékek kiválasztását követően, de még a Rendelés véglegesítését megelőzően a Rendelés összegző oldalon megjelenő „Rendelés” felületen tájékozódhat a Felhasználó.

8.3. A Felhasználónak akkor van lehetősége a SZÉP kártyás fizetésre, ha a Szolgáltató és a Partner azt lehetővé teszi és az adott Termék megfelel a SZÉP rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeknek. A SZÉP-kártyás fizetésre az OTP Bank, MKB Bank és a K&H Bank által kibocsátott SZÉP-kártyával, a SZÉP-kártya vendéglátás zsebébe feltöltött egyenleg felhasználásával van lehetőség.

8.4. A mitegyek Platform a szolgáltatásai ellenében a Partner díjfizetésre köteles a Szolgáltató részére. A Partner külön díjat (jutalékot) fizet az Online Rendelés-közvetítési Szolgáltatásért A díjfizetés alapját és mértékét az Egyedi Szerződési Feltételek tartalmazzák.

8.5. A Felek az Online Rendelés-közvetítési Szolgáltatás díjával havonta egy alkalommal számolnak el egymással, egy elszámolási időszaknak egy naptár szerinti hónap (tárgyhónap) minősül. A Felek megállapodhatnak ettől eltérő elszámolási időszakban. Egy adott tárgyhónapra vonatkozó díj a tárgyhónapot követő hónap 4-én, vagy az azt követő első munkanapon összesíti a Szolgáltató, amelyről elektronikus számlát bocsát ki. Az elektronikus számla Szolgáltató általi kibocsátásához a Partner kifejezetten hozzájárul és az elektronikus számlákat befogadja. A Felek közös megegyezéssel az elszámolási periódusra vonatkozó rendelkezéstől eltérhetnek.

8.6. A mitegyek Platform szolgáltatása az Áfatv. 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján időszakos elszámolású ügyletnek minősül. A Szolgáltató és Partner között minden díjjal kapcsolatos elszámolás kizárólag átutalásos formában történik.

8.7. A Partner kifogással élhet a számlával szemben, annak kézhezvételétől számított hét munkanapon belül. A Partnernek világosan meg kell jelölnie a kifogás okait, és csatolnia kell minden, azt alátámasztó dokumentumot. A Szolgáltató a kifogás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról.

8.8. Amennyiben a Partner alanyi adómentességgel rendelkezik a szerződés megkötésekor, de későbbiekben a bevételi határt átlépve ÁFA körbe kerül, azonnali értesítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé. Az értesítés elmulasztásából eredő anyagi hátrány miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.9. Amennyiben a Partner a számla kiállítását megelőző második napjáig jelzi a Szolgáltatónak, hogy egy Rendelést nem, vagy csak részben teljesített, illetve a Felhasználó nem, vagy csak részben vette azt át, vagy a Felhasználó bizonyítottan lemondta, akkor azok a rendszerben törlésre/módosításra kerülnek. Amennyiben a Partner a Rendelést a számla kiállítást követően, de legkésőbb a számla kiállítását követő hetedik munkanapig jelzi a Szolgáltatónak, úgy a törölt/módosított Rendelés értéke a Partner következő számlájában kerülnek beszámításra. A törölt Rendelésre a Szolgáltató nem számít fel jutalékot.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Felek kötelesek a Rendelést a Platformon feltüntetettek szerint a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek és a jogszabályoknak megfelelően jóhiszeműen teljesíteni, a Rendelés teljesítése során együttműködni egymással.

9.2. Amennyiben a Rendelés teljesítése a Felhasználó oldalán felmerülő okból hiúsult meg, úgy a Felhasználó a Rendelés értékét, beleértve a kiszállítási díjat már nem követelheti vissza a Szolgáltatótól, készpénzes fizetési mód választása esetén a Felhasználó nem mentesül a fizetési kötelezettség alól, a Rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles. Felek rögzítik, hogy a Felhasználó oldalán felmerülő okból hiúsul meg a rendelés különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:

9.2.1. A Felhasználó rossz szállítási címet, vagy téves címet adott meg, miután a Felhasználó 10 perc után sem elérhető a kiszállítási címre érkezéstől számítva és legalább kétszer kereste telefonon a Futár a Felhasználót.

9.2.2. A Futár nem találja, vagy nem éri el a Felhasználót, miután a Felhasználó 10 perc után sem elérhető a kiszállítási címre érkezéstől számítva és legalább kétszer kereste telefonon a Futár a Felhasználót.

9.2.3. Személyes átvétel esetén a Terméket nem veszi át a Partner által a Termék átvételére biztosított időpontban.

9.2.4. A Felhasználó véletlen előrendelést, vagy Rendelést adott le, de csak a Partner visszaigazolása (közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.

9.2.5. A Felhasználó véletlen dupla Rendelést adott le, de csak az egyik Rendelést kéri és csak a Partner visszaigazolása (közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.

9.2.6. A Felhasználó a Rendelés leadását követően módosítani kívánta a Rendelését, de csak a Partner visszaigazolása (közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.

9.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, amennyiben nem képes teljesíteni a Rendelést, vagy nem képes teljesíteni a Kiszállítást, úgy törölheti a Rendelést, ezáltal jogosult megszüntetni a Partner és a Felhasználó között létrejött Közvetített Szerződést. Szolgáltató a rendelés saját hibájából történő törléséről tájékoztatja a Feleket, a Felhasználó részére üzenetet küld.

9.4. Szolgáltató a Rendelés saját hibájából történő meghiúsulása, vagy hibás teljesítése (lemaradt vagy összecserélt Termék, minőségi hiba stb.) esetén nem köteles a Felhasználó kárainak – vagyoni kár, elmaradt haszon – megtérítésére.

 

10.  Panaszkezelés

Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag:

 • a Termékekkel (pl. árak) vagy a kiszállítás elérhetőségével, szervezésével kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. weboldal, tájékoztatás, várható szállítási idő, költségek)
 • a Rendelés folyamatával kapcsolatos kérdés, probléma
 • a kiszállítással kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. szállítási idő)
 • a kiszállított Termékekre vonatkozó észrevétel, probléma (minőség, csomagolás)
 • a kiszállítást végző futárra vonatkozó észrevétel, probléma (öltözet, viselkedés, kommunikáció).

10.1. A Felhasználó az esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosult a kapcsolatot felvenni:

 • E-mail cím: hello@mitegyek.hu
 • Postai cím: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert u. 17.

10.2. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

10.3. A Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

10.4. Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Felhasználó telefonos megkeresését. Ha a Szolgáltató a Felhasználót panasszal kapcsolatban keresi, úgy a Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát rögzíti, a rögzített hangfelvételt a rögzítéstől számított 5 évig megőrzi. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetést Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően rögzítse, lehetősége van postai úton (gróf Apponyi Albert u. 17.) vagy elektronikus levelezés (hello@mitegyek.hu) útján benyújtania a panaszát. A Felhasználónak lehetősége van másolatot kérni a telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Szolgáltató a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni. A Felhasználó a hangfelvétel kiadása iránti kérelmét postai úton (gróf Apponyi Albert u. 17.) vagy elektronikus levelezés (hello@mitegyek.hu) útján nyújthatja be. Az Adatkezelő díjmentesen rendelkezésre bocsátja (postai úton) a hangfelvétel másolatát.

10.5. A Felhasználó a panasz kivizsgálása során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani.

10.6. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt alaposnak találja, úgy visszatéríti a panasszal érintett Rendeléskor megfizetett díját a Felhasználónak.

10.7. Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül telt le, úgy a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes hatóságokhoz fordulhat:

Felhasználóvédelmi hatóságok elérhetősége:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

Budapesten a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának részeként működő Felhasználóvédelmi Főosztálya:

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 (1) 450-2598

E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 

Békéltető Testületek elérhetősége területi illetékesség szerint:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

10.8. A Felhasználó jogosult a panasszal kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulni.

 

 

11. Személyes adatok kezelése

11.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

12. Szellemi tulajdonjog

12.1. A Platformon elhelyezett valamennyi tatalom, annak teljes szövege, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Platform szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja maga a Szolgáltató. A Platform tartalmának, illetve a Szolgáltató egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.2. A Platform tartalmának jogosulatlan felhasználása védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

 

13. Az ÁSZF vonatkozásai

13.1. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által Magyarország területén a Felhasználók részére nyújtott Szolgáltatásra terjed ki.

13.2. Jelen ÁSZF irányadó a Szolgáltatások minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Platform elérhető.

13.3. Az ÁSZF ezen dokumentum kezdőoldalán meghatározott naptól hatályos és határozatlan időre szól.

13.4. A Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF feltételeit. Ez a jogosultság kifejezetten kiterjed a jelen ÁSZF mellékleteire is. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

13.5.
Az ÁSZF és annak korábban hatályos verziói itt érhető el: http://mitegyek.hu/aszf

 

14. A fiók törlésével, felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezések

14.1. A Szolgáltató a Platformról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Platformról.

14.2. Kifejezetten tilos a Platformon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

14.3. A Felhasználónak és a Partnernek is lehetősége van a Fiókját törölnie a Profil oldalon „Fiók törlése” gombra kattintva.


15. Záró rendelkezések

15.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Platform biztosítva van szoftveres és hardveres oldalról annak érdekében, hogy a Platform a Felhasználók és Partnerek számára is biztonságosan használható legyen.

15.2. Szolgáltató nem vállal felelőséget a Platformot használó Partner, valamint Felhasználó alapvető internet technikai és műszaki korlátainak ismeretének hiányából, valamint a Platform felhasználó által használt informatikai eszköz (laptop, PC, mobil, tablet) nem megfelelő működéséből eredő hibákért, károkért. A Platform felhasználók számára javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: naprakész adatbázissal rendelkező vírus és spyware védelmi szoftverek használata, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

15.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Platformra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

15.4. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Felhasználó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, leányvállalatának, vagy a Szolgáltató vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.

15.5. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

15.6. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

15.7. A Szolgáltató és a jogi személy felhasználó közötti szerződésből eredő követelések egy év alatt elévülnek. 

15. 8. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), rendelkezései irányadók.

15.9. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosítás a honlapon történő közzététellel lép hatályba és a közzétételt követő megbízásokra alkalmazható.

15.10. Jelen ÁSZF és módosításai közzétételre kerülnek a Szolgáltató honlapján. A közzététel napja a keltezés / módosítás ezen dokumentum fejlécében jelölt napja. 
 

16. Jogszabályok

Az ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályok, továbbá a Szerződésre és a Szolgáltatásra egyébként vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet („SZÉP rendelet”)

Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló rendelet (1169/2011/EU rendelet, „Éktr.”)

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet („FMr.”)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)

A Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)

A Felhasználóvédelemről szóló 1997. évi XCL. törvény („Fvtv.”)

A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („Fvkr”)

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”)

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vtv.”)

 

 
Hatályos: 2024. március 08.

 

Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek!Kérjük, engedélyezze a sütiket, az oldal megfelelő működéséhez, és hatékonyabbá tételéhez.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...